ขร. ประชุมร่วมสมาคมระบบรางเยอรมัน – ไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ (Joint Declaration of Intent: JDI)

เมื่อวานนี้ นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับสมาคมระบบรางเยอรมัน – ไทย (The German-Thai Railway Association Meeting : GTRA) ณ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย โดยมี ศ.ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล ประธานสมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย พร้อมด้วยผู้แทนจาก สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. และและสมาคมอุตสาหกรรมระบบรางในเยอรมนี และผู้แทนภาคเอกชนและ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายอธิภูฯ ได้แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางระบบรางของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้การคมนาคมทางระบบรางเป็นรูปแบบการคมนาคมหลักของประเทศ สามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ โดยคำนึงถึงแนวคิดเรื่องความสะดวก ปลอดภัย ตรงต่อเวลา และราคาสมเหตุผล

พร้อมนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของ Focus Group 7 กลุ่มงาน ประกอบด้วย (1) กลุ่มริเริ่มเทคโนโลยีรถไฟขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจน (2) กลุ่มเทคโนโลยีบำรุงรักษารถไฟ (3) กลุ่มบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และเดินรถไฟ (4) กลุ่มจัดการขนส่งสินค้า (5) กลุ่มงานระบบรางและโครงสร้างพื้นฐาน (6) กลุ่มการส่งเสริมมาตรฐาน (7) กลุ่มรถไฟรางเบา โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง

รวมถึงได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตเพื่อจะส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสานความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างเยอรมัน – ไทย เนื่องจากประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมระบบรางที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยได้วิจัยค้นคว้าและผลิตเทคโนโลยีระบบรางมาอย่างยาวนาน โครงการรถไฟฟ้าหลายโครงการได้ใช้เทคโนโลยี

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content