ขร. ลงนามแสดงความอาลัยนายอาเบะ ชินโซ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถึงแก่อสัญกรรม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมลงนามแสดงความอาลัยกรณีนายอาเบะ ชินโซ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายญี่ปุ่น Mr. Tsuyoshi Yamakawa , First Secretary (Transport,Tourism) ให้การต้อนรับ

ทางด้าน ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในนามของกรมการขนส่งทางราง ขอแสดงความเสียใจต่อรัฐบาลและประชาชนชาวญี่ปุ่น รวมทั้งครอบครัวของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ สำหรับการสูญเสียในครั้งนี้ เราจะระลึกถึงท่านด้วยความรักในฐานะมิตรแท้ของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์อันดีที่มีมาโดยตลอด รวมทั้งมิตรภาพที่อบอุ่นเสมอมา และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบราง

สำหรับนายอาเบะ ชินโซ อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่รักของประชาชนชาวญี่ปุ่นและทุกๆคน โดยตลอดระยะเวลาของการตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายอาเบะ ชินโซ ได้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และมิตรภาพระหว่างญี่ปุ่น และราชอาณาจักรไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการกระชับความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ยาวนานของทั้งสองประเทศในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระบบการขนส่งทางราง

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาในยุครัฐบาลของนายอาเบะ ชินโซ ได้เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศไทยในโครงการพัฒนาระบบรางของไทยหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิธีปฏิบัติด้านการขนส่งทางราง การแลกเปลี่ยนการศึกษาและการฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ด้านการขนส่งทางราง และการจัดสัมมนาและการประชุม ปฏิบัติการด้านการขนส่งทางราง เป็นต้น ซึ่งระบบรางของประเทศญี่ปุ่นนั้นได้รับการยอมรับระดับสากลในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน เทคโนโลยีทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยที่เกิดขึ้น จะมีส่วนช่วยในการปฏิรูประบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย

ในส่วนของพัฒนาระบบรางระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยนั้น ได้มีการจัดทำแผนการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมือง ต่อเนื่องมาจนถึงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระยะที่ 2 หรือ Mmap 2 การพัฒนารถไฟทางคู่เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างเมือง รวมถึงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางของคนในเมือง มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้ต่ำลงและมีความคุ้มค่า เพื่อให้ระบบรางเป็นระบบหลักในการเดินทางและการขนส่งของประเทศ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศและการเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์