ทางรถไฟยกระดับสูงที่สุดในประเทศไทย (จังหวัดสระบุรี)

1 ในสุดยอดโครงการระบบรางของประเทศไทย
ทางรถไฟยกระดับสูงที่สุดในประเทศไทย (จังหวัดสระบุรี)

โครงสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา – คลองขนานจิตร จะมีทางรถไฟยกระดับที่มีความสูงที่สุด
ในประเทศไทยมีจุดสูงสุด 48 – 50 เมตร ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณคลองมวกเหล็ก เป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของโครงการนี้ เหตุผลที่ต้องสร้างทางยกระดับเนื่องจากพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ มีขอบภูเขาสองฝั่ง ส่วนที่ลึกที่สุดของแอ่งกระทะคือคลองมวกเหล็ก การแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมจึงจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นสะพานรถไฟข้ามในช่วงแอ่งกระทะดังกล่าว

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content