ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมฝึกอบรม สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการขนส่งทางรางขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมฝึกอบรม สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการขนส่งทางรางขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 232611 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content