ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1y6KnsTgeJrb3Hcqp5xnrG4n7UTgKdq1c

ดาวน์โหลด

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์