ปริมาณผู้โดยสารระบบขนส่งทางราง ประจำเดือนมกราคม 2567

ปริมาณผู้โดยสารระบบขนส่งทางราง ประจำเดือนมกราคม 2567 ผู้ใช้รวมทั้งหมด 44,732,838 คน-เที่ยว ประกอบด้วย

1. รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 42,505,802 คน-เที่ยว (95%)

2. รถไฟระหว่างเมือง 2,227,036 คน-เที่ยว (5%)

หมายเหตุ : คน-เที่ยว หมายถึง หน่วยการนับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการ คือ ผู้โดยสารแตะเข้าสู่ระบบจนออกจากระบบ นับเป็น 1 คน-เที่ยว

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของกรมการขนส่งทางรางได้ที่

1. Youtube channel : กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

https://youtube.com/channel/UCYkohmMwS8v_JbGyfNPJJ0Q

2. Website : https://www.drt.go.th/

3.Twitter : @drtmotofficial https://twitter.com/drtmotofficial

4. Tiktok : drt.rail https://www.tiktok.com/@drt.rail?is_from_webapp=1

5. Threads : drt.mot

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content