ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทย 2030

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทย 2030

เชื่อมโครงข่ายระบบราง สร้างทางสายใหม่ ขยายทางคู่ มุ่งสู่ไฮสปีด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ร่วมผลักดันเทคโนโลยี

ราคาที่เหมาะสม เพื่อการคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์