สถิติการขนส่งสินค้าทางราง ประจำเดือนธันวาคม 2566

สถิติการขนส่งสินค้าทางราง ประจำเดือนธันวาคม 2566 🚂🛢️⛽🇹🇭

ขร. ได้จัดทำ data catalog เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทย สามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ตามลิงก์ https://drt.gdcatalog.go.th/group/stat-rail

ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางรางที่น่าสนใจผ่านช่องทางต่างๆได้ที่

Youtube : กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

Website : drt.go.th

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content