รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดกรมการขนส่งทางราง จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด

ประกาศรับโอน

ดาวน์โหลด ( PDF, 475466 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content