รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตาม qr-code ที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 5004805 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เอกสาร

Skip to content