สถานีหัวหินใหม่” สถานีสไตล์วิกตอเรียแห่งเดียวในประเทศไทย (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)1 ในสุดยอดโครงการระบบรางของประเทศไทย

“สถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่ สถานียกระดับที่มีทางเดินใต้สถานีแห่งแรกในประเทศไทย” เป็นหนึ่งในงานก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วง นครปฐม – ชุมพร (ช่วงหนองปลาไหล – หัวหิน) โดยสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่นี้ เป็นโครงสร้างยกระดับ มีที่ทำการและที่พักคอยอยู่ชั้นล่าง ชานชาลาอยู่ชั้นบน การออกแบบยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของสถานีเดิมที่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมวิกตอเรีย ซึ่งมีคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์  โครงสร้างสถานีใหม่ประกอบด้วยเหล็กและคอนกรีต ทาสีครีมตัดแดงอย่างสวยงาม ตั้งอยู่ถัดจากสถานีหัวหินเดิมไปทางทิศใต้ สำหรับทางรถไฟเดิมยังคงมีอยู่สำหรับขบวนรถสินค้า และขบวนรถพิเศษในโอกาสสำคัญ อาคารสถานีเดิมยังคงอนุรักษ์ไว้ โดยมีแผนจะพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์