“อุโมงค์พระพุทธฉาย 2” อุโมงค์รถไฟที่ก่อสร้างแล้วเสร็จล่าสุดของไทย

1 ในสุดยอดโครงการระบบรางของประเทศไทย
“อุโมงค์พระพุทธฉาย 2” อุโมงค์รถไฟที่ก่อสร้างแล้วเสร็จล่าสุดของไทย

อุโมงค์พระพุทธฉาย 2 ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 ช่วง ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟบุใหญ่ และสถานีรถไฟวิหารแดง มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากอุโมงค์ขุนตาน มีความสูง 6.5 เมตร กว้าง 5.0 เมตร และยาวทั้งสิ้น 1,222 เมตร การก่อสร้างจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.อุโมงค์เทียมที่เรียกว่า Artificial มีความยาว 271 เมตร และ 2. อุโมงค์ที่ขุดโดยวิธี Drill & Blast มีความยาว 951 เมตร โดยแนวก่อสร้างอุโมงค์ จะขนานกับแนวอุโมงค์เดิม เจาะผ่านภูเขาหิน ดำเนินการเจาะด้วยวิธี New Austrian Tunneling Method (NATM) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคการขุดเจาะอุโมงค์ที่มีความทันสมัยและปลอดภัย ภายในเป็นผนังคอนกรีตก่อสร้างเป็นรูปเกือกม้า ซึงบริเวณโดยรอบมีทิวทัศน์สวยงามจึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายภาพ และปัจจุบันมีเฉพาะรถสินค้าวิ่งผ่าน

ที่มาภาพ : https://www.prachachat.net/property/news-349511

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content