กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ประชุมร่วมกับ H.E. Mr. David Daly เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (EU) เรื่องการพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณในกลุ่มประเทศอาเซียน

วันที่ 20 ม.ค. 65 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ H.E. Mr. David Daly เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (EU) พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เรื่องการพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ (interoperability) ในอนาคต โดยทาง EU ได้นำเสนอระบบ European Rail Traffic Management System หรือ ERTMS ซึ่งเป็นระบบที่ใช้อยู่ในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ขร. ได้มีข้อคิดเห็นในเรื่องของการจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบ ERTMS รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการปรับใช้เทคโนโลยีดังกล่าว และหลักการในการจัดสรรคลื่นความถี่ ซึ่งแต่ละประเทศในอาเซียนอาจมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันไป โดยในทางเทคนิคจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (technical workshop) ร่วมกันระหว่าง EU และกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content