กรมการขนส่งทางราง ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 91

28 มิถุนายน 2566 : นางสาวก่องกนก เมนะรุจิ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมการขนส่งทางราง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 91 และสมทบทุนร่วมเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัย กองทุนผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content