กรมการขนส่งทางราง ลงสำรวจจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกายภาพจุดตัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือมีอุบัติเหตุเคยเกิดขึ้นแล้วให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นที่สำรวจจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกายภาพของจุดตัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุ ให้มีความปลอดภัย

สำหรับจุดตัดในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นช่วงที่มีจุดตัดเสมอระดับเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงบริเวณท่าเรือน้อย-กาญจนบุรี ซึ่งมีระยะทาง 27 กิโลเมตร โดยมีจุดตัดเสมอระดับมากกว่า 50 จุด และหลายจุดเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เช่น บริเวณเสาโทรเลขที่ 114/7-8 โดยได้ดำเนินการปิดทางลักผ่านแล้ว และเปิดใช้จุดตัดทางรถไฟกับถนนของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแทน ซึ่งเป็นจุดตัดที่ได้รับอนุญาต และมีการติดตั้งครื่องกั้นคานอัตโนมัติ (ข.1) แทน ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าว ส่วนจุดตัดทางลักผ่านอื่นๆ กรมการขนส่งทางรางอยู่ระหว่างหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

ในส่วนของจุดตัดในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่สำรวจจุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจำนวน 4 จุด ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขโดยการก่อสร้างจุดตัดต่างระดับที่อยู่ใกล้เคียงแทน ประกอบด้วย สะพานกลับรถรูปตัวยู 3 แห่ง และสะพานข้ามทางรถไฟ 1 แห่ง (บริเวณบ้านหนองกบ) ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน โดยด้านล่างจะปรับปรุงให้เป็นจุดกลับรถและปิดทางผ่านเสมอระดับ ภายหลังเปิดใช้ทางคู่ ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟดังกล่าวได้

สำหรับการดำเนินการแก้ปัญหาจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงคมนาคม ในการปรับปรุงจุดตัดให้มีความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content