กรมการขนส่งทางราง หนุนใช้รถไฟ EV เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และการดำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงสถานีรัชดา – สถานีลำสาลี) และสายสีส้ม (ช่วงสถานีลำสาลี– สถานีรามคำแหง 12)

โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ
โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ

ในส่วนของการลงพื้นที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ ขร. ได้ดำเนินการติดตามการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงรถจักรบางซื่อ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ดำเนินปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดย ขร. ได้ดำเนินการตรวจวัดควันดำรถจักรรุ่นต่างๆ ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขร. ได้เสนอให้ รฟท. เร่งจัดหาเครื่องตรวจวัดควันดำ เพื่อใช้ตรวจวัดก่อนนำรถจักร/รถพ่วงปรับอากาศ/รถดีเซลรางมาให้บริการ พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนให้เป็นไปตามวาระการซ่อมบำรุง และต้องมีการตรวจสอบรถจักรก่อนนำมาให้บริการทุกครั้ง และให้ประสานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้ผลิตเครื่องยนต์รถจักรในการสนับสนุนการรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง B10 ซึ่งจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ต่ำกว่าน้ำมันเชื้อเพลิง B7 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พร้อมเสนอให้ รฟท. พิจารณานำรถไฟ EV มาให้บริการประชาชนเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงสถานีรัชดา – สถานีลำสาลี) และสายสีส้ม (ช่วงสถานีลำสาลี– สถานีรามคำแหง 12) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผลการตรวจเป็นที่น่าพอใจ ซึ่ง รฟม. ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ รฟม. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูงตามแนวเส้นทางพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น รวมถึงดำเนินการจัดให้มีรถดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนนสาธารณะตามแนวเส้นทางโครงการทุกวันเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

ผู้ดูแลระบบ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์