กรมการขนส่งทางราง ออกประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผู้ใช้บริการบริเวณบันไดเลื่อนของสถานีระบบขนส่งทางราง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง

ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยหลังประกาศแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผู้ใช้บริการบริเวณบันไดเลื่อนของสถานีระบบขนส่งทางราง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง โดยกล่าวว่าจากเหตุผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบริเวณสถานีสุรศักดิ์เกิดอุบัติหกล้มจากการขึ้นบันไดเลื่อนในเขตระบบเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ เสียหลักล้มทับกันจนได้รับบาดเจ็บหลายราย ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ในสถานีระบบขนส่งทางราง โดยเฉพาะในช่วงเวลาหรือสถานการณ์ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น เกิดฝนตกหนัก มีการจัดชุมนุมทางการเมือง จัดแสดงดนตรี จัดงานนิทรรศการหรือแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น ขร. จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยผู้ใช้บริการบันไดเลื่อนของสถานีระบบขนส่งทางรางทุกแห่ง เพื่อผู้ให้บริการใช้ถือปฏิบัติ ดังนี้ ข้อ 1 ให้มีการประสานข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่บริเวณสถานีระบบขนส่งทางรางนั้นอย่างเพียงพอตามจุดต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการ การขึ้น-ลง บันไดเลื่อนอย่างต่อเนื่องข้อ 2 ให้มีการจัดกลุ่มและลำดับการให้บริการ (group release/crowd control) โดยคำนึงถึงจุดคอขวดต่าง ๆ (bottleneck) เพื่อลดความหนาแน่น ตั้งแต่ชั้นพื้นดิน ชั้นจำหน่ายตั๋ว และชั้นชานชาลา (platform) ไม่ให้เกิดเหตุผู้ใช้บริการขึ้นบันไดเลื่อนจนหนาแน่นและติดขัด จนไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนตัวของผู้ใช้บริการ (passenger flow) ได้ข้อ 3 กรณีที่ไม่สามารถบริหารจัดการบริเวณบันไดเลื่อนได้ หรือมีผู้ใช้บริการจำนวนมากบนสถานีระบบขนส่งทางราง ให้พิจารณาจำกัดการใช้งานบันไดเลื่อน และแจ้งให้ผู้ใช้บริการขึ้นบันไดปกติที่อยู่ใกล้เคียงแทน รวมทั้งให้มีการประกาศประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนให้ผู้ใช้บริการทราบสถานการณ์และวิธีการเข้าสู่สถานีระบบขนส่งทางรางข้อ 4 ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการใช้บันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย เช่น ไม่ผลักหรือหยอกล้อกัน งดเล่นโทรศัพท์มือถือ ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ระมัดระวังชายกางเกงยาว กระโปรง รองเท้ายางและปลายเชือกรองเท้า จับราวบันไดทุกครั้ง ขณะใช้บันไดเลื่อน เป็นต้นทั้งนี้ ขร. จะมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งจะมีการดำเนินการวางแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในจุดต่างๆ ของสถานีระบบขนส่งทางราง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นดังกล่าวขึ้นอีกต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์