ครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม เปิดโครงการ “รวมพลัง คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี”

วันที่ 1 เมษายน 2566 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมพิธีทำบุญและเปิดโครงการ “รวมพลัง #คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี” เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม โดยมีการสักการะพระพุทธคมนาคมบพิธ พร้อมถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ และมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงคมนาคมเข้าร่วม งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม

โครงการ “รวมพลัง คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี” คือแนวทางในการพัฒนาเพื่อสังคม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐหรือส่วนกลางต่างๆ ควรมีการจัดโครงการและกิจกรรม ตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละหน่วยงาน ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ หรือในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อส่งต่อพลังและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคนในสังคม ให้หันมาร่วมกันสร้างสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ของตนและรอบข้าง ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสามัคคีปรองดอง อีกทั้งยังช่วยปลูกจิตสำนึกด้านประโยชน์ส่วนรวมของสังคมให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ “ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ”

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content