จำนวนผู้โดยสารประจำวันที่ ประจำวันที่ 11 เมษายน 2566 (วันแรกของวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566)

มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 1,178,446 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 9.3)

แบ่งเป็น

1.รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 72,564 คน-เที่ยว จากการให้บริการรวม 226 ขบวน (รวมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 1 ขบวน คือขบวน 977 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี) รายละเอียดดังนี้

ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 30,595 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารเชิงสังคม 41,969 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 40,042 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารขาเข้า 32,522 คน-เที่ยว

– สายใต้ 22,104 คน-เที่ยว

– สายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 20,652 คน-เที่ยว

– สายเหนือ 14,240 คน-เที่ยว

– สายตะวันออก 10,613 คน-เที่ยว

– สายแม่กลองและมหาชัย 4,955 คน-เที่ยว

2.รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จำนวน 1,105,882 คน-เที่ยว จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,639 เที่ยว (รวมเสริม 30 เที่ยว) รายละเอียดดังนี้

– รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 220 เที่ยว (รวมเสริม 5 เที่ยว) จำนวน 57,293 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 18,824 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 320 เที่ยว (รวมเสริม 4 เที่ยว) จำนวน 38,984 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 473 เที่ยว (รวมรถเสริม 13 เที่ยว) จำนวน 332,477 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,396 เที่ยว (รวมรถเสริมสายสุขมวิท 8 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 658,304 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 653,034 คน-เที่ยว และสายสีทอง 5,270 คน-เที่ยว)

ด้านความปลอดภัย

– ไม่มีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท.

– มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง รถไฟฟ้าสายสีแดง (เส้นทางบางซื่อ-รังสิต)

กรมการขนส่งทางรางห่วงใยผู้ใช้บริการระบบราง ให้เดินทางอย่างมีความสุข

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content