ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมตัดต่อภาพกราฟิก และโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมตัดต่อภาพกราฟิก และโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 230866 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์