ปริมาณผู้โดยสารระบบขนส่งทางราง ประจำเดือนกันยายน

ผู้ใช้รวมทั้งหมด 43,356,873 คน-เที่ยว ประกอบด้วย

1. รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 41,420,664 คน-เที่ยว (95.53%)

แบ่งออกเป็น

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 1,971,428 คน-เที่ยว (4.55%)

สายสีแดง 672,646 คน-เที่ยว (1.55%)

สายสีน้ำเงิน 12,575,351 คน-เที่ยว (29%)

สายสีม่วง 1,844,147 คน-เที่ยว (4.25%)

สายสีเหลือง 1,093,003 คน-เที่ยว (2.52%)

สายสีเขียว 23,062,291 คน-เที่ยว (53.19%)

สายสีทอง 201,798 คน-เที่ยว (0.47%)

2. รถไฟระหว่างเมือง 1,936,209 คน-เที่ยว (4.47%)

หมายเหตุ : คน-เที่ยว หมายถึง หน่วยการนับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการ คือ ผู้โดยสารแตะเข้าสู่ระบบจนออกจากระบบ นับเป็น 1 คน-เที่ยว

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์