รู้หรือไม่…รถไฟฟ้าสื่อสารกับศูนย์ควบคุมได้อย่างไร?

รถไฟฟ้าสามารถสื่อสารกับศูนย์ควบคุมได้ โดยเป็นไปตามลำดับ ดังนี้

1. รถไฟฟ้าจะส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณไร้สาย

2. เสาสัญญาณข้างทางรับข้อมูลจากรถไฟฟ้า

โดยมีสายนำสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างเสา รับ-ส่งสัญญาณตลอดแนวการเดินรถ เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมการเดินรถ

3. ส่งต่อข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมการเดินรถ

ประกอบด้วย ข้อมูลทิศทางการเคลื่อนที่ของขบวนรถ ความเร็ว และตำแหน่งขบวนรถแต่ละขบวน

เมื่อรถไฟฟ้าเคลื่อนที่จะส่งสัญญาณจากขบวนรถไปยังเสาสัญญาณข้างทาง ซึ่งเชื่อมต่อไปยังศูนย์ควบคุมการเดินรถ และทำการส่งต่อข้อมูลไปยังเสารับ-ส่งสัญญาณตัวถัดไป เพื่อให้การเชื่อมต่อกันเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และศูนย์ควบคุมการเดินรถจะทำหน้าที่บริหารจัดการเดินรถทั้งหมดในโครงข่ายให้มีความปลอดภัย ตรงเวลา สามารถบริหารการเดินรถทั้งโครงข่ายได้อย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้ รถไฟฟ้าในปัจจุบัน นิยมใช้ระบบสื่อสารระหว่างศูนย์ควบคุมการเดินรถและขบวนรถผ่านระบบการสื่อสารไร้สาย (Wi-Fi)โดยมีการสื่อสารข้อมูลต่างๆ เช่น การโทรฉุกเฉิน ระบบกล้องวงจรปิด ระบบหน้าจอแสดงข้อมูล การประกาศข่าวสารต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนการควบคุมตำแหน่งการเดินรถ

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content