เว็บไซต์สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) บนเว็บไซต์ชื่อ Entry Thailand ซึ่งรวบรวมระบบการให้บริการนักท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวมาไว้ในที่เดียวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการใช้ข้อมูลบริการต่างๆ อย่างครบวงจร เว็บไชต์ www.entrythailand.go.th

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content