1 ในสุดยอดโครงการระบบรางของประเทศไทย

อุโมงค์รถไฟยาว 5.20 กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย (จังหวัดสระบุรี)

ถือเป็นไฮไลท์ของโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระซึ่งเป็นงานอยู่ในสัญญา 3 งานอุโมงค์รถไฟ เป็นอุโมงค์ที่ 1 จากทั้ง 3 อุโมงค์ โดยตั้งอยู่ระหว่างสถานีมาบกะเบา สถานีผาเสด็จ และสถานีหินลับ เป็นอุโมงค์คู่ ทางเดี่ยว มีความกว้างประมาณ 7.50 เมตร สูงประมาณ 8.50 เมตร ยาวประมาณ 5.20 กิโลเมตร

ตลอดอุโมงค์มีทางเดินเพื่อการอพยพฉุกเฉินตลอดความยาว มีทางเชื่อมหนีภัย (Cross Passage) และห้องควบคุม (Equipment Room) ทุกๆ ระยะ 500 เมตร มีระบบความปลอดภัยภายในอุโมงค์อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ ระบบระบายอากาศ ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบตรวจจับก๊าซพิษ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน รวมถึงระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานและสั่งการควบคุมจากระยะไกลด้วยระบบ Supervisory Control and Data Acquisition หรือ SCADA

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content