มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าทางหลักในเขตเมือง

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าทางหลักในเขตเมือง

Safety Standard for Working in Urban Passenger Heavy Rail Track – UPHR

มขร.-S-001-2564

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 1174278 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์