กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นตรวจการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT สถานีบางซื่อ)

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นตรวจการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT สถานีบางซื่อ)

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนำคณะเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT) สถานีบางซื่อ รวมทั้งตรวจพื้นที่สภาพโดยรอบระบบการขนส่งทางราง เพื่อการพัฒนาให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BEM) ร่วมคณะ

ขร. ได้มีข้อแนะนำในการดำเนินงานดังกล่าวว่า การเปิดให้ใช้บริการอุโมงค์ดังกล่าวควรติดป้ายสัญลักษณ์บอกทางให้ชัดเจน ทั้งในพื้นที่ทั้งส่วนของสถานีกลางบางซื่อและรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีบางซื่อ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ รวมถึงแนะนำให้ทำแนวปิดก้นบริเวณสถานีรถไฟบางซื่อ (รฟท.) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนและข้ามรางรถไฟตามที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเลือกใช้อุโมงค์ทางรอดแทน ทั้งนี้ คาดว่าอุโมงค์ทางลอดดังกล่าวจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในวันที่ 2 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content