กรมการขนส่งทางราง ขอให้ผู้โดยสารระบบขนส่งทางรางเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัด

กรมการขนส่งทางราง ขอให้ผู้โดยสารระบบขนส่งทางรางเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัด

ด้วยควรความปรารถนาดีจาก กรมการขนส่งทางราง

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์