กรมการขนส่งทางรางจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเส้นทาง กรุงเทพฯ – นครราชสีมา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 กรมการขนส่งทางรางจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเส้นทาง กรุงเทพฯ – นครราชสีมา โดยมี ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นำทีมคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กรมการขนส่งทางรางได้นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปยังสถานีรถไฟผาเสด็จ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับผาเสด็จ หน้าผาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เคยเสด็จมาเมื่อคราวเปิดเดินรถไฟสายกรุงเทพ – นครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2438 และทรงจารึกพระปรมาภิไธย จปร. ไว้ ณ หน้าผาแห่งนี้ พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบแอลกอฮออล์แก่นายสถานีเพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนผู้ใช้บริการในนะบบรางต่อไป

สำหรับความเป็นมาของผาเสด็จนััน ในสมัยก่อนการเดินทางจากเส้นทางจากสระบุรี ไป อ.แก่งคอย ต้องใช้เวลานานเพราะถนนหนทางยังไม่มี มีเพียงเส้นทางโบราณที่เป็นถนนลูกรัง ดังนั้น เพื่อเพิ่มเส้นทางการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น จึงมีการสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายแก่งคอย-มวกเหล็ก ซึ่งตัดผ่านเข้าเทือกเขาอยู่หลายแห่งและขวางเส้นทางที่จะต้องดำเนินงาน และภูเขาแห่งนี้มีหินขนาดใหญ่ยื่นออกมา จึงต้องทำการระเบิดภูเขาแห่งนั้น เพื่อจะทำทางรถไฟ ซึ่งถือได้ว่าในสมัยก่อนนั้นการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบรางมีปัญหาอุปสรรคแต่ก็ก้าวข้ามปัญหาต่างๆได้ เปรียบเทียบกับการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบรางในปัจจุบันที่ทางกรมการขนส่งทางรางได้นำคณะสื่อมวลชนมาลงพื้นที่ในวันที่ 1 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมภูมิภาคกรุงเทพ – หนองคาย ซึ่งที่ผ่านมาเกิดความล่าช้า เพราะปัจจัยต่างๆ อาทิ การเวนคืนที่ดิน ปัญหาจากการบุกรุก และแรงงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แต่ในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาจนโครงการฯ มีความคืบหน้าในการดำเนินการไปมากกว่าเดิม คาดว่าในอีก 4-5 ปีข้างหน้า โครงการจะแล้วเสร็จ และพร้อมให้บริการประชาชนต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content