กรมการขนส่งทางราง เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางด้วยระบบราง แผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางระบบขนส่งทางราง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบรางเดินทางสะดวกปลอดภัย ห่างไกล covid-19

วันนี้ (9 เมษายน 2565) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดอุบัติเหตุ” โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด คค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)กรมการขนส่งทางราง คาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 นี้ จะมีผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางไม่น้อยกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือ ประมาณมากกว่า 3 ล้านคน โดยจะมีทั้งรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นช่วงที่สามารถหยุดยาวเช่นเดียวกัน (11 – 17 เม.ย. 65) ซึ่ง ขร. ได้มีการออกแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางระบบขนส่งทางราง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่1.กรมการขนส่งทางรางจะมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการในระบบรถไฟระหว่างเมือง และรถไฟฟ้าในเมือง หากเกิดกรณีฉุกเฉินด้านงานระบบรางต่างๆ รวมทั้งจะมีการสุ่มตรวจสถานี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนใช้บริการได้อย่างปลอดภัยกลับภูมิลำเนาอย่างมีความสุข และดำเนินการจัดรายงานสรุปเสนอ คค. เพื่อให้รับทราบผลการดำเนินงานด้านระบบราง2. ประสานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางโดยทาง ขร. ให้หน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางเพิ่มความถี่ขบวนรถในชั่วโมงเร่งด่วน พร้อมทั้งเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร พร้อมทั้งขยายเวลาการจำหน่ายตั๋วเดินทาง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางเดินรถ จุดตัดทางถนนและทางรถไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งประสานขอให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และสุนัขตำรวจ K-9 เพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทาง เพิ่มรอบการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 193. ขอความร่วมมือประชาชนในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (covid-19) โดยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนและระหว่างใช้บริการระบบขนส่งทางราง รวมถึงการสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนและหลังการใช้บริการทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายขอความร่วมมือประชาชนในการเดินทางเหลื่อมเวลา เพื่อร่วมรณรงค์กระจายการเดินทาง “คนบ้านใกล้ออกทีหลังกลับไว” หากท่านใดสามารถกลับภูมิลำเนาก่อนได้ขอให้ช่วยเดินทางก่อน เพื่อลดความหนาแน่นในการเดินทางและเพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส และขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางกลับภูมิลำเนา อย่างปลอดภัยและมีความสุข

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content