กรมการขนส่งทางราง ชวนเยาวชนระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวด คลิปวีดีโอ ขนส่งทางรางเส้นทางสร้างความสุข

กรมการขนส่งทางราง ชวนเยาวชนระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวด คลิปวีดีโอ ขนส่งทางรางเส้นทางสร้างความสุข เปิดรับผลงานวันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564

Download

1. รายละเอียดการประกวดคลิป VDO“ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

Download ( PDF, 118945 bytes )

2. ใบสมัครการประกวด Clip VDO “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

Download ( PDF, 123087 bytes )

3. ตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางราง

Download ( PDF, 160476 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์