การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. (วันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567)

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. (วันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567)

สามารถแสดงความความคิดเห็นได้ทาง

https://shorturl.at/cknqO

และดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด

ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด ( PDF, 415730 bytes )

สาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.

ดาวน์โหลด ( PDF, 139083 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์