ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางราง

ด้วยกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด ขร. จำนวน 5 อัตรา

ดาวน์โหลด

ประกาศรับโอน

ดาวน์โหลด ( PDF, 65089 bytes )

แบบหนังสือแสดงความจำนงขอโอน

ดาวน์โหลด ( PDF, 70080 bytes )

เอกสารเพิ่มเติมกรณีต่างสายงานและต่างกลุ่ม

ดาวน์โหลด ( PDF, 1642345 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ

Skip to content