ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางราง

ด้วยกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด ขร. จำนวน 5 อัตรา

Download

ประกาศรับโอน

Download ( PDF, 65089 bytes )

แบบหนังสือแสดงความจำนงขอโอน

Download ( PDF, 70080 bytes )

เอกสารเพิ่มเติมกรณีต่างสายงานและต่างกลุ่ม

Download ( PDF, 1642345 bytes )

Announced by

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Other posts in ข่าวประกาศ