ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางราง (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

ด้วยกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด ขร. ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ขร.จึงขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ :
https://drive.google.com/file/d/146xM5aDs7lH2p9KXJ68tyuzx6dS9lx97/view?usp=sharing

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 687088 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ