ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 6082577 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประกาศ