ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 6082577 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ

Skip to content