ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ขอประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนี้

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 445683 bytes )

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ข่าวประกาศ