ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างโครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)ของกรมการขนส่งทางราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างโครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)ของกรมการขนส่งทางราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 229097 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content