ประกาศราคากลาง โครงการเช่าอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน

ประกาศราคากลาง โครงการเช่าอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 334042 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศราคากลาง

Skip to content