มาตรฐานการทดสอบรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (ฺBogie Container Flat Wagon,BCF) มขร.-R-001-2563

ดาวน์โหลด

มาตรฐานการทดสอบรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า

ดาวน์โหลด ( PDF, 1072441 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่มาตรฐานการขนส่งทางราง