มขร – C – 007 – 2566 มาตรฐานการออกแบบทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง (Ballasted Track Design)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 1447659 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังความรู้

Skip to content