ปริมาณสถิติผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางทุกระบบ ณ สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 340849 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังความรู้