โครงการศึกษาการจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ 1 (โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย)

ดาวน์โหลด

มาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ

ดาวน์โหลด ( PDF, 7181951 bytes )

รายงานฉบับสรุปสำหรับผู้บริหาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 11321321 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่โครงการศึกษา