โครงการศึกษาการจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ 1 (โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย)

Download

มาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ

Download ( PDF, 7181951 bytes )

รายงานฉบับสรุปสำหรับผู้บริหาร

Download ( PDF, 11321321 bytes )

Executive Summary Report

Download ( PDF, 9040698 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in โครงการศึกษา