มขร. – O – 002 – 2566 มาตรฐานพื้นที่กองเก็บถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวในลานกองเก็บตู้สินค้า

มขร.–O–002–2566 มาตรฐานพื้นที่กองเก็บถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวในลานกองเก็บตู้สินค้า
(LNG ISO Container Tank Storage Area in Container Yard)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 596695 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังความรู้

Skip to content