มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง Recommended General Standard for Rolling Stock มขร.-R-002-2564

มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง Recommended General Standard for Rolling Stock มขร.-R-002-2564

ดาวน์โหลด

มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง

ดาวน์โหลด ( PDF, 40584431 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่มาตรฐานการขนส่งทางราง

Skip to content