มขร. มาตรฐานระบบปรับอากาศรถขนส่งทางราง ในเมืองและชานเมือง – การกำหนดปัจจัยความสบาย

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 1319295 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังความรู้