ประกาศผลประกวด “สถานีดีพร้อม”

10 สถานีคุณภาพดี๊ดี มาจากกิจกรรมดีดี กิจกรรมประกวดสถานี ภายใต้แนวคิด “กรมรางสร้างสุข… ด้วยคุณภาพดีพร้อม”

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์