สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง