สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 52200 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content