ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ สำหรับโครงการ รวบรวมข้อมูล และจัดทำร่างมาตรฐานของรถไฟสายประธาน ในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลและหารือการซ่อมบำรุง ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงภาคใต้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ สำหรับโครงการ รวบรวมข้อมูล และจัดทำร่างมาตรฐานของรถไฟสายประธาน ในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลและหารือการซ่อมบำรุง ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงภาคใต้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 84888 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง