กรมการขนส่งทางราง ร่วมทดสอบการใช้บัตรเครดิต/เดบิต EMV Contactless ชำระค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2565) กรมการขนส่งทางราง ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทดสอบความพร้อมในการใช้ระบบบัตรเครดิต EMV Contactless (Euro pay MasterCard and Visa) ในการชำระค่าโดยสารในการเดินทางด้วยรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รองรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน

จากมติของคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เห็นชอบให้ยกเว้นการจัดเก็บอัตราค่าแรกเข้า สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บัตร EMV Contactless ที่เดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าแรกเข้าในการใช้บัตร EMV Contactless สำหรับผู้เดินทางจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเชื่อมต่อมายังรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ไปแล้ว เพื่อลดค่าครองชีพในการเดินทางเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีผู้มาใช้บริการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เป็นการกระตุ้นให้สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทางรางเพิ่มขึ้นตามมา

สำหรับการทดสอบความพร้อมการใช้บัตร EMV Contactless ที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อในโครงข่ายการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางราง และสถานีบางซ่อนที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) กับรถไฟฟ้าสายสีม่วง รวมทั้งสถานีเตาปูนที่เชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมของสถานีให้รองรับการใช้งานบัตร EMV Contactless ของรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ที่คาดว่าจะใช้บริการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระค่าโดยสารในการเดินทางด้วยบัตรเพียงใบเดียว เกิดความสะดวกในการใช้บริการ แม้ว่าช่วงเริ่มต้นของการใช้บัตร EMV และยกเว้นค่าแรกเข้าในการเดินทางข้ามระบบ ยังเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่ปริมาณผู้โดยสารระบบรางลดลงไปจากช่วงปกติ แต่การเปิดให้บริการใช้บัตร EMV Contactless ถือเป็นอีกทางเลือกในการเดินทางโดยประชาชนผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางพร้อมประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาการเดินทางเชื่อมต่อในอนาคต เพื่อให้มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และประหยัดต่อไป

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์